Algemene informatie

 

Wedstrijden

Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de opgave voor de wedstrijden, dit gaat in overleg met de leiding. De leiding bepaalt op welk niveau de deelnemers uitkomen. De categorieën zijn vast gesteld door de KNGU.

Voor deelname aan een wedstrijd is wedstrijdgeld verschuldigd. Dit wordt via een eenmalige automatische incasso geïnd door de penningmeester van GVL. De hoogte van het inschrijfgeld wordt steeds vermeld in de opgavebrief. Het is zaak op tijd de opgave te doen, bij te late opgave is er geen mogelijkheid meer om alsnog in te schrijven.

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijden.gvl@gmail.com 

Wedstrijden & Uitslagen

Op de site van de KNGU is alle informatie opgenomen over de wedstrijden die worden gehouden. Het programma van de wedstrijd en de locatie waar de wedstrijd wordt gehouden wordt geplaatst zodra dit bekend is. Zo snel mogelijk na de wedstrijd worden op deze pagina ook de uitslagen van de wedstrijd geplaatst. Je kunt daar de score van jezelf of van je team bekijken.

Wedstrijden & Uitslagen – Dutch Gymnastics

 

Meer weten? Mail ons. Of volg Gymnastiekvereniging Leeuwarden via Instagram of Facebook.