Op zaterdag 18 februari aanstaande organiseren wij voor de KNGU een zogenaamd meetmoment voor kinderen uit Noordoost Friesland. Een meetmoment is een nieuwe manier van de KNGU om kinderen zonder wedstrijddruk te stimuleren om steeds weer nieuwe dingen te leren. En natuurlijk steeds uitdagender. Het is geen wedstrijd zoals we die kennen. Alle kinderen kunnen de turnelementen die ze bij de training hebben geleerd laten zien aan de ‘jury’. Die beoordelen of het turnelement voldoet aan de eisen en goed wordt uitgevoerd. Als dat zo is krijgen ze per element een sticker op een diploma om de voortgang bij te houden. Wat wel net als een wedstrijd is, is dat er publiek bij is. De kinderen kunnen dus ook aan hun familie laten zien wat ze geleerd hebben. Iedereen is van harte welkom!


GVL-meetmoment

Niet iedereen heeft zich kunnen opgeven voor het meetmoment van de KNGU, daarom organiseren wij ons eigen GVL-meetmoment. Het GVL-meetmoment is dus alleen voor de leden die zich niet hebben kunnen opgeven voor het meetmoment van de KNGU.

De inhoud van het meetmoment is precies hetzelfde als dat van de KNGU. Het GVL-meetmoment doen we op dezelfde dag, namelijk ook op 18 februari a.s.  Het programma is nog niet precies bekend, maar we schatten in dat het GVL-meetmoment ongeveer van 17-18 uur zal duren. Het meetmoment is in Sporthal Kalverdijkje.

Wil je mee doen? Kijk in de bijgevoegde brief hoe je dit kunt doen. Doe het wel snel. Opgeven kan tot uiterlijk zondag 29 januari.

We hopen dat je mee gaat doen! Wij hebben er al heel veel zin!