Turnhal Leeuwarden

Gymnastiekvereniging Leeuwarden (GVL) en Gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht (V&K) bieden turnen aan in de gymzalen van de basisscholen. Maar de grenzen zijn bereikt! In deze zalen kunnen we niet meer groeien. Niet in het niveau van turnen en niet in ledenaantallen. Terwijl de potentie er zeker is in Leeuwarden. En minstens zo belangrijk: we missen een ontmoetingsruimte voor leden, trainers, ouders en vrijwilligers terwijl dat erg belangrijk is voor het clubgevoel. De situatie is echt nijpend.

We staan nú op een kantelpunt! Of we laten de turnsport in Leeuwarden voor jaren stil staan, óf we werken en investeren inde toekomst! V&K, GVL en bv SPORT willen graag werken aan de toekomst. We hebben daarom onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de knelpunten voor eens en voor altijd op te lossen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor het realiseren van een aparte turnhal.

Het plan is op woensdag 28 juni 2023 aangeboden aan de wethouder sport dhr. Gijs Jacobse en aan de vice-voorzitter mevr. Eline de Koning. De wethouder heeft toegezegd om het plan te bestuderen en met een reactie te komen. Wij wachten deze reactie af.

Het uitgebreide plan en de samenvatting zijn hieronder als bijlage opgenomen.