Speciaal voor de jongste kinderen: het Nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Dit kan nu bij GVL.

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje en de KNGU

Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:  Beweegdiploma 1  (leeftijd 2-4 jaar)    15 lessen, Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)   20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt uw kind het Nijntje Beweegdiploma?

Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Of kom een keer meedoen bij de peuter- en kleuterlessen. Uw kind kan gratis twee proeflessen meedoen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt u voor de lessen melden bij de leiding. Wij hebben de mogelijkheid om de beweeglessen te volgen op de locatie:

Zuiderburen, obs De Wynwyzer, Pikemar 17.
Vrijdag van 15.00-16.00 uur:  Peuters 2,5 tot en met 4 jaar
Vrij
dag van 16.00-17.00 uur: Kleuters van 4 tot 6 jaar

Meer weten?

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma