Contributie

De contributie wordt bij GVL per maand geïnd. We innen de contributie iedere maand aan het begin van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Hier is bij de bepaling van de contributie rekening mee gehouden.  

De onderstaand bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2022

Per maand bij automatische incasso:

Jeugdleden (t/m 15 jaar) 1 uur sporten per week:   € 16,50
Seniorleden (vanaf 16 jaar) 1 uur sporten per week:   € 20,00
Volleybal 1½ uur les:   € 24,00
Ieder volgend uur:  € 13,00
Maximum per jeugdlid:   € 66,00
Maximum per seniorlid:   € 70,00
Maximum per adres:   € 105,00

Elk lid van GVL is tevens bondslid van de KNGU. Middels deze contributie is het lid o.a. verzekerd tijdens het sporten. Bovenstaande tarieven zijn inclusief bondscontributie KNGU. GVL draagt de bondscontributie af aan de KNGU.

De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd. Als dit niet wenselijk is kan er ook per factuur worden betaald, er komt dan een toeslag op de contributie van € 1,00 per maand. Bij een jaarbetaling krijgt men 8% korting. De betaling dient dan wel voor 1 februari van dat jaar te zijn bijgeschreven.

Lid worden.
Nieuwe leden mogen gratis 2 keer een les meedoen. Daarna kunt u zichzelf inschrijven als lid van GVL. Dit doet u door digitaal in te loggen en uw gegevens in te voeren via de link zelf digitaal inschrijven. LET OP: voer bij de naam de gegevens van het lid in, en niet de gegevens van ouder of verzorger. Als de gegevens compleet zijn, en er is plaats in de door u aangegeven les, dan krijgt u een bevestiging van inschrijving. De eerste contributie die u verschuldigd bent wordt naar halve maanden omgerekend. Nieuwe leden zijn éénmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd.

Een ander of extra uur sporten?
Door middel van een wijzigingsformulier, te verkrijgen bij en weer in te leveren bij de leiding, kunnen veranderingen van trainingstijden worden doorgegeven.

Beëindiging lidmaatschap.
Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per maand. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de volgende maand (dus bv. vóór 1 juni bij opzegging per 1 juli) schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie kenbaar te worden gemaakt. Opzegging bij de leiding wordt niet gezien als beëindiging van het lidmaatschap!

Algemene mutaties.
Algemene mutaties, wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mailadres, moeten kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie.

Statuten en huishoudelijk regelement