Mededeling voor de lessen van de kleuters

Juf Jerien blijft dit seizoen leiding geven bij de kleuters in Camminghaburen. Afgelopen week hebben we aangegeven dat juf Chantal vanaf volgende week woensdag de lessen weer gaat geven, maar de lessen van de kleuters in Camminghaburen zijn hier een uitzondering op. Les geven op de basisschool, direct daarna les geven in de gymzaal en een kleine thuis is niet goed te combineren. Daarom blijft juf Jerien, die Chantal bij haar zwangerschapsverlof al verving, dit seizoen de lessen van de kleuters geven.

Winnaars paaseieren verkoop bekend

De verkoop van de paaseieren is zeer geslaagd. Er zijn maar liefst 673 zakjes verkocht, wat een prachtige netto opbrengst van ongeveer € 950 voor de clubkas betekent. Iedereen die zijn/haar best heeft gedaan willen we heel erg bedanken voor de inzet!

Zoals beloofd zijn er drie leuke en lekkere prijzen voor degene die de meeste zakjes hebben verkocht. Bijzonder daarbij is dat er deze keer drie derde prijzen zijn. De uitslag is:
1 Tamara Bonnema
2 Nene Benson
3 Judith Feenstra
Amber en Roos Faber
Alicia Nunes

Jullie allemaal hartelijk gefeliciteerd met je prijs. Jullie krijgen je prijs deze week uitgereikt in de les.

Vervanging Chantal tijdens zwangerschap

Vanaf 25 januari gaat juf Chantal met zwangerschapsverlof voor een periode van 16 weken. Voor haar het begin van een nieuwe periode in haar leven, en voor GVL een periode waarin we het tijdelijk zonder Chantal moeten stellen. Gelukkig is dat tijdelijk, na het verlof komt Chantal gewoon weer terug!

Alle lessen gaan tijdens het verlof natuurlijk gewoon door! Het is ons gelukt om goede vervangers te vinden. Voor een groot deel zijn dat dames van onze eigen vereniging, met daarnaast een aantal trainers van andere verenigingen. In de bijgevoegde brief is het schema met vervangers opgenomen, dit gaat in vanaf 25 januari. Brief vervanging tijdens zwangerschapsverlof.

Wij zijn er van overtuigd dat deze vervangers, ondersteund door de vaste hulpen, er voor zullen zorgen dat de lessen op een leuke manier door kunnen gaan en dat de kwaliteit van de lessen op peil blijft. We wensen iedereen daarbij heel veel plezier en succes.