Wat zijn de gevolgen van de Coronamaatregelen van 26 november?

Afgelopen vrijdag heeft het demissionaire kabinet extra maatregelen opgelegd. Dat heeft ook effect op GVL. Vanaf 17 uur mag er niet meer in de zalen worden gesport. Dit betekent een enorme beperking in de mogelijkheden, de meeste lessen worden  altijd vanaf 17 uur gegeven.

Als bestuur en leiding hebben we dit weekend gesproken over de manier waarop we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Punten waar we rekening mee houden en van uit zijn gegaan:

 • Lessen kunnen dagelijks worden gegeven tussen 15 en 17 uur of in het weekend tot 17 uur
 • Beschikbaarheid van trainers en assistent trainers
 • Beschikbaarheid van zalen
 • Op welke tijden kunnen leden trainen
 • Leden die op korte termijn een wedstrijd hebben moeten regelmatig trainen
 • Alle leden moeten zoveel als mogelijk de mogelijkheid hebben om te trainen

Op basis hiervan zijn we tot de volgende voorlopige indeling gekomen voor de komende drie weken:

 • Maandag van 15-17 uur – selectiegroep maandag Galamastins
 • Dinsdag van 15-17 – selectiegroep maandag Kingmastate + dinsdag selectie
 • Woensdag van 15-17 – recreatiegroepen woensdag, donderdag en vrijdag (volgens rooster)
 • Donderdag van 15-17 uur – geen les
 • Vrijdag van 15-17 uur – peuters en kleuters van maandag en vrijdag
 • Zondag van 10-13 uur – selectiegroepen woensdag en donderdag + springgroep gevorderd

Alle lessen vinden plaats in de zaal aan de Kingmastate met uitzondering van de peuters en de kleuters, deze trainen vrijdags in de zaal aan de Pikemar (OBS De Wynwizer).

Voor de springgroep beginners van de dinsdagavond wordt nog gekeken waar deze het beste mee kan worden gecombineerd. Daarnaast onderzoeken we of er nog mogelijkheden zijn om het rooster te optimaliseren. We laten dit zo snel mogelijk weten.  Aan het eind van de komende week gaan we in ieder geval evalueren hoe één en ander loopt. Daarnaast is er nog een onzekerheid omdat de beschikbaarheid van zalen nog niet bekend is.

We beseffen ons dat het voor iedereen weer een behoorlijke verandering is van de normale uren. Daar deze aanpassingen trainen we (bijna) allemaal minder uren en ook vaak op een andere dag, tijd en locatie. We hopen echter op uw begrip, ook voor ons is het passen meten binnen de mogelijkheden die er zijn. Hou de komende tijd de website, de clubapp, Facebook en de mail goed in de gaten voor aanvullingen op de voorlopige indeling.  

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze stellen via de mail voorzitter@gvleeuwarden.nl

Als uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn dan verzoeken we u dringend om dit via de clubapp door te geven.

Met vriendelijke groet, Bestuur en leiding GVL