Hoe om gaan met (verdenking) van corona

Het coronavirus is helaas nog steeds actief in Nederland en het is mogelijk dat ook leden of trianers van GVL er mee geconfronteerd worden. We willen u dan ook graag informeren over ons beleid met betrekking tot ons handelen en de informatie die wij verstrekken in geval van een (verdenking van een) coronabesmetting van een trainer of een lid.

Hierbij is aansluiting gezocht bij de maatregelen van de overheid en bij de regels zoals deze door de meeste scholen en organisaties worden gehanteerd.

Het beleid van GV Leeuwarden voor wat betreft leden en trainsters met corona-gerelateerde klachten is in hoofdlijn als volgt. Wanneer je klachten hebt die mogelijk op corona kunnen duiden blijf je thuis, licht je de trainster in en neem je geen deel aan de lessen totdat je klachtenvrij bent. Laat je je testen (hetgeen wij als bestuur adviseren, maar wat de verantwoordelijkheid van ouders en leden zelf is), dan geldt dit totdat de uitslag van de test bekend is. Broertjes en zusjes kunnen zolang er geen sprake is van een bevestigde corona-besmetting gewoon naar de lessen komen, mits zij klachtenvrij zijn uiteraard. Uiteraard gaan onze trainers en assistenten op dezelfde manier met de richtlijnen om. Als zij klachten hebben dan zullen ze niet naar de zaal komen en laten een test uitvoeren.

Is de uitslag van de test negatief, dan kun je direct weer aansluiten bij de trainingen en gaan de trainers ook weer aan de slag. Is de uitslag positief en ben je dus besmet met het coronavirus, dan stel je (of stellen je ouders) zo snel mogelijk de club op de hoogte door te bellen met Ynze Haitsma op telefoonnummer 06-43365280). Het bestuur bekijkt dan per geval welke maatregelen genomen moeten worden. In de bijgevoegde brief is uitgebreider beschreven wat wij van u in verschillende situaties verwachten, en wat u van ons kunt verwachten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur GVL