Maandag 17 augustus starten de lessen weer

We hopen dat iedereen van de vakantie heeft genoten en energie heeft opgedaan voor het nieuwe seizoen. Wij wel in ieder geval, we hebben er weer zin in.

Vanaf aanstaande maandag 17 augustus beginnen de lessen weer, en we kunnen weer in de zaal!! Het is fijn dat de trainsters weer volledig mogen helpen, dus in de lessen kunnen we alle oefeningen weer oppakken. Vanwege de coronamaatregelen zijn er wel een paar regels waar we ons nog aan moeten houden. Dit alles met als doel om weer zo veilig mogelijk te kunnen sporten. We willen u vragen om hier medewerking aan te verlenen en uw kind deze regels vooraf goed uit te leggen. Het gaat om de volgende punten:

• Alleen de leden mogen in de kleedkamers en de zaal. Ouders die de kinderen brengen moeten buiten op het plein blijven. Zowel bij halen als brengen.
• Leden moeten zich zoveel mogelijk thuis al omkleden.
• De leden wachten tot 5 minuten voor de les buiten, daarna mogen ze in de kleedkamer waar ze wachten tot ze worden opgehaald door de trainster.
• Er is een uitzondering voor de peuter- en kleutergroepen. Hiervan mag 1 ouder/verzorger mee de kleedkamer in, waarbij deze er zelf voor zorgen dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden.
• Als de leden binnen komen gaan ze naar de kleedkamer waarvan de deur open staat. De kleedkamer waar de deur dicht van is, wordt gebruikt door de voorgaande groep.
• Leden moeten voor de les hun handen wassen met de aanwezige handgel
• Als leden gebruik willen maken van magnesium, moet er een bakje met deksel meegenomen worden naar de training voorzien van naam. Hierin komt een eigen stukje magnesium, deze mag in de zaal blijven liggen. Geen bakje betekent helaas ook geen gebruik kunnen maken van magnesium.

En natuurlijk de algemene gedragsregels:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;

Voor de volledigheid hierbij het uitgebreide protocol van BV Sport dat van toepassing is. De regels die in dit protocol staan zijn op sommige onderdelen iets ruimer dan de regels die we voor GVL hebben opgesteld. Het gaat met name om de toegang van ouders in de zaal en de kleedkamers. We hebben dit voor onszelf aangescherpt omdat we in de zalen waarin wij trainen anders de noodzakelijke 1,5 meter afstand niet waar kunnen maken.

Als u nog vragen heeft dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt dan contact opnemen via voorzitter.gvl@gmail.com

We wensen iedereen alvast heel veel plezier!!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en leiding GVL