Contributie per 1 oktober 2014

Zoals op de ledenvergadering van 2 juli 2014 is vastgesteld gaat per 1 oktober 2014 de contributie met 5% omhoog. Dit is nodig om de prijsstijgingen waar we als vereniging mee te maken hebben te kunnen opvangen. In de ledenvergadering is ook vastgesteld dat de contributie 2-jaarlijks automatisch met 5% omhoog gaat. Dat is dan weer per 1 januari 2017.

De tarieven die per 1 oktober 2014 gelden zijn te vinden op de pagina “contributie”.