Uitnodiging algemene ledenvergadering 2 juli 2014

Op woensdag 2 juli vindt de algemene ledenvergadering van GVL plaats. We starten om 19.30 uur in het MFC Camminghaburen. Tijdens de ledenvergadering worden onder andere de jaren 2012 en 2013 afgesloten, een voorstel voor verhoging van de contributie besproken en de begroting voor 2014 en 2015 aan u voorgelegd. Daarnaast willen we graag werkgroepen samenstellen die het jubileumjaar 2015 voorbereiden en onderzoek doen naar een nieuwe accommodatie.

Nieuw tijdens de ledenvergadering is dat we de turnsters die bij het Nederlands en Fries Kampioenschap een podiumplaats hebben veroverd tijdens de vergadering worden gehuldigd!! Dus komt allen!!

Hieronder vindt u de agenda, het jaarverslag 2012/2013, het financiële verslag 2012/2013 en de begroting 2014/2015 met daarin een voorstel voor contributieverhoging. Als u vragen heeft of onderwerpen die u tijdens de vergadering wilt bespreken dan kunt u dat via de mail aanmelden tot uiterlijk zaterdag 28 juni bij voorzitter.gvl@gmail.com

Agenda algemene ledenvergadering GVL 2 juli 2014
Begroting GVL 2014 + 2015
Jaarcijfers GVL 2012 + 2013
Jaarverslag GVL over het jaar 2012-2013

Graag tot 2 juli aanstaande!
Bestuur en leiding GVL