Contributie

De onderstaand bedragen zijn geldig vanaf 1 oktober 2014. De contributie wordt 2 jaarlijks automatisch met 5% verhoogd. De volgende verhoging vindt plaats op 1-1-2017.

Per kwartaal bij automatische incasso:

Jeugdleden (t/m 15 jaar) 1 uur sporten per week € 38,00
Seniorleden (vanaf 16 jaar) 1 uur sporten per week € 46,00
Volleybal 1½ uur les € 57,25
Ieder volgend uur € 30,00
Maximum per jeugdlid € 150,00
Maximum per seniorlid € 160,00
Maximum per adres € 240,00

Per kwartaal zonder automatische incasso:

Jeugdleden (t/m 15 jaar) 1 uur sporten per week € 41,00
Seniorleden (vanaf 16 jaar) 1 uur sporten per week € 48,00
Volleybal 1½ uur les € 60,25
Ieder volgend uur € 32,00
Maximum per jeugdlid € 152,00
Maximum per seniorlid € 162,00
Maximum per adres € 242,00

Elk lid van GVL is tevens bondslid van de KNGU. Middels deze contributie is het lid o.a. verzekerd tijdens het sporten. Bovenstaande tarieven zijn inclusief bondscontributie KNGU. GVL draagt de bondscontributie af aan de KNGU.

De contributie wordt per kwartaal geïnd in januari, april, juli en oktober van elk jaar. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Bij de bepaling van de contributie is hier rekening mee gehouden. Bij een jaarbetaling krijgt men 1 maand korting. De betaling dient dan wel voor 1 februari van dat jaar te zijn bijgeschreven.

Lid worden.
Nieuwe leden mogen gratis 2 keer een les meedoen. Na de 1e proefles krijgt u een inschrijfformulier mee van de leiding. Wilt u of uw kind lid worden van de vereniging dan levert u het formulier de volgende les weer in bij de leiding. De eerste contributie die u verschuldigd bent wordt naar halve maanden omgerekend. Nieuwe leden zijn éénmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd.

Een ander of extra uur sporten?
Door middel van een wijzigingsformulier, te verkrijgen bij en weer in te leveren bij de leiding, kunnen veranderingen van trainingstijden worden doorgegeven.

Beëindiging lidmaatschap.
Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal (dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).
Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van een nieuw kwartaal (dus vóór 1 juni bij opzegging per 1 juli) schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie kenbaar te worden gemaakt. Opzegging bij de leiding wordt niet gezien als formele beëindiging!

Algemene mutaties.
Algemene mutaties, wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mailadres, moeten kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie.