De Grote Clubactie gaat beginnen

De Grote Clubactie begint zaterdag 19 september!! GVL doet natuurlijk ook mee en wij willen graag zoveel mogelijk loten verkopen. Ons doel dit jaar is om zoveel loten te verkopen dat we een nieuwe AIRTRACK kunnen kopen!
Help ons dus mee om samen zoveel mogelijk loten te verkopen.
Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-!

Je kunt op verschillende manieren loten verkopen. In dit filmpje kun je zien hoe het werkt!

  • Verkoopboekje: Met het verkoopboekje ga je langs bij familie, vrienden en buurtbewoners. Houd wel in ieder geval 1,5 meter afstand! Bedenk een leuke creatieve manier om dat te doen.
  • Online: als je op de button hiernaast drukt kun je online loten kopen. Ook kun je de link naar deze pagina delen via bijvoorbeeld je eigen Facebookpagina, Instagram of Whatsapp. 
    Dit is de link:  https://clubactie.nl/lot/gymnastiekvereniging-leeuwarden/405540
  •  OR-code: Dit jaar is het boekje voorzien van een QR-code. Test vooraf even bij je ouders om te zien hoe dit precies werkt. Ook de QR-code kun je natuurlijk delen via de mail of social media!
  • Superlot: Met een Superlot worden 50 loten in één keer verkocht.

In de brief die je tijdens de les hebt gekregen is alle informatie over het verkopen uitgebreid te lezen.

Voor de lotenverkopers van GVL hebben we ook een 1e, 2e en 3e prijs voor diegene die de meeste loten verkopen! Je kunt dan een mooie waardebon winnen waar je zelf iets leuks voor kunt kopen.

Hoe om gaan met (verdenking) van corona

Het coronavirus is helaas nog steeds actief in Nederland en het is mogelijk dat ook leden of trianers van GVL er mee geconfronteerd worden. We willen u dan ook graag informeren over ons beleid met betrekking tot ons handelen en de informatie die wij verstrekken in geval van een (verdenking van een) coronabesmetting van een trainer of een lid.

Hierbij is aansluiting gezocht bij de maatregelen van de overheid en bij de regels zoals deze door de meeste scholen en organisaties worden gehanteerd.

Het beleid van GV Leeuwarden voor wat betreft leden en trainsters met corona-gerelateerde klachten is in hoofdlijn als volgt. Wanneer je klachten hebt die mogelijk op corona kunnen duiden blijf je thuis, licht je de trainster in en neem je geen deel aan de lessen totdat je klachtenvrij bent. Laat je je testen (hetgeen wij als bestuur adviseren, maar wat de verantwoordelijkheid van ouders en leden zelf is), dan geldt dit totdat de uitslag van de test bekend is. Broertjes en zusjes kunnen zolang er geen sprake is van een bevestigde corona-besmetting gewoon naar de lessen komen, mits zij klachtenvrij zijn uiteraard. Uiteraard gaan onze trainers en assistenten op dezelfde manier met de richtlijnen om. Als zij klachten hebben dan zullen ze niet naar de zaal komen en laten een test uitvoeren.

Is de uitslag van de test negatief, dan kun je direct weer aansluiten bij de trainingen en gaan de trainers ook weer aan de slag. Is de uitslag positief en ben je dus besmet met het coronavirus, dan stel je (of stellen je ouders) zo snel mogelijk de club op de hoogte door te bellen met Ynze Haitsma op telefoonnummer 06-43365280). Het bestuur bekijkt dan per geval welke maatregelen genomen moeten worden. In de bijgevoegde brief is uitgebreider beschreven wat wij van u in verschillende situaties verwachten, en wat u van ons kunt verwachten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur GVL

Maandag 17 augustus starten de lessen weer

We hopen dat iedereen van de vakantie heeft genoten en energie heeft opgedaan voor het nieuwe seizoen. Wij wel in ieder geval, we hebben er weer zin in.

Vanaf aanstaande maandag 17 augustus beginnen de lessen weer, en we kunnen weer in de zaal!! Het is fijn dat de trainsters weer volledig mogen helpen, dus in de lessen kunnen we alle oefeningen weer oppakken. Vanwege de coronamaatregelen zijn er wel een paar regels waar we ons nog aan moeten houden. Dit alles met als doel om weer zo veilig mogelijk te kunnen sporten. We willen u vragen om hier medewerking aan te verlenen en uw kind deze regels vooraf goed uit te leggen. Het gaat om de volgende punten:

• Alleen de leden mogen in de kleedkamers en de zaal. Ouders die de kinderen brengen moeten buiten op het plein blijven. Zowel bij halen als brengen.
• Leden moeten zich zoveel mogelijk thuis al omkleden.
• De leden wachten tot 5 minuten voor de les buiten, daarna mogen ze in de kleedkamer waar ze wachten tot ze worden opgehaald door de trainster.
• Er is een uitzondering voor de peuter- en kleutergroepen. Hiervan mag 1 ouder/verzorger mee de kleedkamer in, waarbij deze er zelf voor zorgen dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden.
• Als de leden binnen komen gaan ze naar de kleedkamer waarvan de deur open staat. De kleedkamer waar de deur dicht van is, wordt gebruikt door de voorgaande groep.
• Leden moeten voor de les hun handen wassen met de aanwezige handgel
• Als leden gebruik willen maken van magnesium, moet er een bakje met deksel meegenomen worden naar de training voorzien van naam. Hierin komt een eigen stukje magnesium, deze mag in de zaal blijven liggen. Geen bakje betekent helaas ook geen gebruik kunnen maken van magnesium.

En natuurlijk de algemene gedragsregels:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;

Voor de volledigheid hierbij het uitgebreide protocol van BV Sport dat van toepassing is. De regels die in dit protocol staan zijn op sommige onderdelen iets ruimer dan de regels die we voor GVL hebben opgesteld. Het gaat met name om de toegang van ouders in de zaal en de kleedkamers. We hebben dit voor onszelf aangescherpt omdat we in de zalen waarin wij trainen anders de noodzakelijke 1,5 meter afstand niet waar kunnen maken.

Als u nog vragen heeft dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt dan contact opnemen via voorzitter.gvl@gmail.com

We wensen iedereen alvast heel veel plezier!!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en leiding GVL

We gaan los – hoe houden we het buiten sporten veilig?

Vanaf woensdag 27 mei is het dan echt zover. We kunnen eindelijk weer met elkaar turnen. Door alle maatregelen wel aangepast en buiten …. maar ook dan is het hartstikke leuk. Het lesrooster hebben jullie eerder deze week gekregen.

We moeten er met z’n allen wel voor zorgen dat we ook een veilige manier kunnen sporten. Vanuit het rijk, de gemeente, NOC/NSF en de KNGU zijn hiervoor allerlei regels voor gesteld. Deze regels hebben we vertaald in een protocol dat voor onze situatie van toepassing is. We vragen iedereen om dit protocol van te voren goed door te nemen, en je aan de regels die hier in staan te houden. Het is er allemaal op gericht om zo weinig mogelijk onnodige contacten te hebben, met zo weinig mogelijk kans om elkaar te kunnen besmetten.

Protocol buiten sporten GVL – 25-5-2020

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt om het nog beter te organiseren dan horen we dat natuurlijk graag.

Alvast heel veel plezier allemaal. Het lijkt er op dat het in ieder geval deze week heel mooi weer wordt. Houdt daar rekening mee en smeer jezelf goed in tegen de zon!!

We gaan buiten sporten!!

Ondanks de verruiming van de maatregelen mogen we jammer genoeg nog niet binnen sporten. Maar we hebben een locatie gevonden waar we buiten kunnen sporten. Het zal natuurlijk heel anders zijn dan een gewone les want we mogen de turntoestellen niet mee naar buiten nemen. Daarom hebben de trainsters hele leuke alternatieve trainingen bedacht met de materialen die we wel hebben. Ook het lesrooster kunnen we niet helemaal houden zoals het was, dus wordt dat aangepast. Maar ook al zijn er wat beperkingen, we vinden het belangrijk dat we elkaar weer zien en vooral dat we weer lekker met elkaar kunnen sporten.

We kunnen buiten sporten vanaf woensdag 27 mei tot en met vrijdag 26 juni. Alle lessen worden gegeven op één locatie: een grasveld op het terrein van Korfbalvereniging Leeuwarden.

In deze brief (die ook per mail is gestuurd) staat het aangepaste lesrooster voor de komende weken. Kijk hierin goed naar de tijden waarop je de komende weken kunt trainen. Omdat de voorbereidingen nog niet helemaal klaar zijn staan in de brief nog niet alle details over hoe we één en ander precies organiseren om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Want de gezondheid van de kinderen en de leiding is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Wij hebben er heel veel zin in! Hopelijk zien we jullie volgende week allemaal op het veld.