Algemene informatie

Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de opgave voor de wedstrijden, dit gaat in overleg met de leiding. De leiding bepaalt op welk niveau de deelnemers uitkomen. De categorieën zijn vast gesteld door de KNGU, dit gaat op geboortejaar.

Categorie turnen meisjes/dames:

2009-2008 6-7 jaar
2007 8 jaar
2006 Instap
2005 Pupil 1
2004 Pupil 2
2003-2002 Jeugd
2001-2000 Junior
1999 Senior

Voor deelname aan een wedstrijd is wedstrijdgeld verschuldigd. Dit wordt via een eenmalige automatische incasso geïnd door de penningmeester van GVL. De hoogte van het inschrijfgeld wordt steeds vermeld in de opgavebrief. Het is zaak op tijd de opgave te doen, bij te late opgave is er geen mogelijkheid meer om alsnog in te schrijven.

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijden.gvl@gmail.com